Certificeringen

Certificeringen

De graadmeter voor het kwaliteitsbeleid van een onderneming

NEN-EN-ISO 9001 / VCA** / ISO 14001

Van Verseveld Infra is NEN-EN-ISO 9001, VCA** & ISO 14001 gecertificeerd. VCA staat voor VGM Checklist voor Aannemers. Het certificaat heeft betrekking op veiligheid, en milieu (VGM). De 2 sterren staat voor hoofdaannemer.

 

Centraal staat de veiligheid van onze medewerkers en van derden. VCA is dan ook vooral bedoeld voor de werkzaamheden die wij uitvoeren met een verhoogd risico. Het gaat dan om werkzaamheden op projectlocaties. VCA is het bewijs dat wij veilig werken.

 

NEN-EN-ISO 9001 wordt gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement systemen. De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de organisatie International Organization for Standardization (ISO).

 

In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

De norm schrijft voor dat een organisatie haar kwaliteitsbeleid op papier zet en ervoor zorgt dat alle medewerkers bekend zijn met het systeem. Het bestaat hoofdzakelijk uit de pijlers:

 
 • Kwaliteitsbeleid: De norm schrijft voor dat een organisatie haar kwaliteitsbeleid waarborgt.
 • Klanttevredenheid: De norm schrijft voor dat een organisatie haar klanttevredenheid verhoogd door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant, maar ook aan de geldende wettelijke eisen.
 • Bedrijfsprocessen: De norm schrijft voor dat een organisatie haar bedrijfsprocessen beheerst en borgt en dit kan aantonen.

Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

 

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

 

 • Erkennen en begeleiden van leerbedrijven
 • Onderhouden van de ‘kwalificatiestructuur mbo’
 • Verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod
 

Ook adviseren zij de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Zij werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen zij met behulp van drie kerntaken:

 

 • Belangenbehartiging
 • Brancheontwikkeling
 • Ledenservice

C02 – reductie 

Directie en personeel van Van Verseveld Infra vinden het van belang om bij te dragen aan het verminderen van CO₂-uitstoot, een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering.

 

Wij hebben er daarom voor gekozen om zelf inspanningen te plegen om onze eigen CO₂-bijdrage te verminderen. Certificatie voor de CO₂-Prestatieladder is voor ons daarbij een belangrijk instrument.

Van Verseveld Infra neemt actief deel aan initiatieven op het gebied van CO₂-reductie en behaalt nummer 5.

 

U vindt op deze pagina diverse documenten waarin u meer kunt lezen over waar wij nu staan met betrekking tot onze zogenaamde CO₂-footprint en welke maatregelen we hebben gepland of in gang hebben gezet om de CO₂-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen.

Voor meer info omtrent de CO₂-Prestatieladder kijk op www.co2-prestatieladder.nl.

Ondernemersverening Bestrating Nederland

De openbare ruimte vraagt om grondig straat-werk. Om straten en pleinen die mensen niet alleen samenbrengen en verbinden, maar die ook de uitstraling en het comfort van de omgeving – en daarmee de kwaliteit van leven – versterken.

Straatwerk Nederland

Deze opgave pakken steden en gemeenten samen op met de leden van STRAATWERK Nederland, wat staat voor maatschappelijk verantwoorde producten en technieken. Voor duurzame bestrating die inhaakt op de stedelijke architectuur, inspeelt op de klimaatvraagstukken en zuinig omgaat met grondstoffen en overheidsgeld.

 

Als STRAATWERK Nederland behartigen ze de belangen van de leden. Er zit veel toekomst in de bestratingsbranche. Er zijn ook stevige uitdagingen waar ze als keten – verwerkers, toeleveranciers en opdrachtgevers – samen de schouders onder zetten.

 

De thema’s waarop ze als keten samenwerken:

 • Kennis en onderwijs: kennisontwikkeling en -deling, opleidingen, trainingen.
 • Imago: beeldvorming op de arbeidsmarkt, bekendheid in de markt van ons potentieel.
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid: gezondheid, vitaliteit, werkplezier.
 • Techniek en innovatie: (duurzame) innovaties stimuleren en delen.
 • Ketensamenwerking: de keten sterker maken door ontmoeting, inspiratie en de ontwikkeling van gezamenlijke dienstverlening.
 

Daarnaast hebben ze hun agenda’s voor Duurzaamheid en het Kwaliteitsdossier.

Onder Duurzaamheid richten ze zich onder meer op het reduceren van het energieverbruik, de CO2 uitstoot en het verbeteren van de circulariteit.

 

Het Kwaliteitsdossier richt zich op de harmonisatie van de SEB- en BRL-normering tot één helder en eenduidig kwaliteitssysteem voor alle partners in de keten. Met als resultaat: meer duidelijkheid, minder administratie en betere kwaliteit.

Download certificaten