Gemeente Ede

In de gemeente Ede houden we ons bezig met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de riolering en randvoorzieningen. Het doel is om het oorspronkelijke functioneren te herstellen en de levensduur mogelijk te verlengen. Voorts het aanleggen van nieuwe rioolaansluitingen als gevolg van bouwen of verbouwen van woningen en bedrijven. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:  

  • Klein onderhoud aan de bestaande riolering. 
  • Uitvoeren reparatiewerkzaamheden aan de bestaande riolering