Gemeente Houten

Het werk in de gemeente Houten bestaat in hoofdlijnen uit:  

  • Het reinigen van drainage en uitstroompunten
  • Het herstellen van drainage-systemen
  • Het aanleggen van nieuwe drainage-systemen
  • Storingsopvolging drainage-systemen
  • Het aanleggen van drainage huisaansluitingen