Gemeente Veenendaal

Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van de gemeente Veenendaal, 
de werkzaamheden bestaan uit hoofdzaak uit: 

  • Herstelwerkzaamheden aan elementenverharding en bermen als gevolg van graafwerkzaamheden van nutsbedrijven 
  • Aanleggen van standaard inritten 
     onderhoud aan brandkranen 
  • Onderhoud aan elementenverhardingen 
    kleine in regie uit te voeren werkzaamheden 
Fotoblauwekraan